04-8729696
תרומה בקליק
מפת האתר
פינת אימוץ בחרו את המאפיינים של חיית המחמד בה הנכם מתעניינים
מקורות מימון

מקורות מימון

פעילות האגודה ממומנת באמצעות מספר מקורות:
כספי תורמים ואוהדים, ובכללם ירושות ועזבונות, הקצבות ותמיכות ממשלתיות ועירוניות והכנסה ממסירת בע"ח לאימוץ.

תרומות
מאז היווסדה זהו מקור ההכנסה החשוב והמשמעותי ביותר של אגודת צער בעלי חיים חיפה, והוא המאפשר את קיום הפעילות, כאשר הכספים נתרמים לעמותה ע"י אוהדיה ותומכיה.
בין אם אלה תרומות חד פעמיות ובין אם תרומות הניתנות באופן סדיר מדי חודש.
ככל שמעגל תורמים זה יהיה גדול יותר - כך תקטן התלות בגורמים ממשלתיים ועירוניים והיקף הפעילות יתרחב ויעמיק לרווחת בעלי החיים.

תמיכות ממשלתיות
המשרד לאיכות הסביבה החל ב 1994 - לסייע לארגונים להגנת בע"ח באמצעות הקרן למען בע"ח שהוקמה בעקבות חקיקת "חוק צער בעלי חיים התשנ"ד -1994",
התמיכות שמעניקה הקרן עומדות על סכומים הנעים בין 45,000 ש"ח ל-80,00 ש"ח לפי ההון העומד לרשותה לחלוקה בכל שנה.
על מנת לקבל את התמיכה על העמותה לעמוד בדרישות מנהלתיות רבות המוגדרות בחוק ולעבור ביקורות מדוקדקות.
שיטת התמיכות של המשרד לאיה"ס מבוססת על החזר הוצאות, כנגד קבלות על ביצוע תשלומים אשר המשרד אישר מראש, לפרוייקטים ספציפיים.
הקרן מסייעת במימון עיקורים, מזון, אחזקה וכו'.
גם עירית חיפה מעבירה לאגודה תמיכה שנתית (במסגרת וועדת התמיכות העירונית).
בשנים האחרונות הסכומים קוצצו מ - 50,000 ש"ח ל - 30,000 ש"ח ב- 2004.
יש לציין כי מסכום התמיכה העיריה נוהגת לקזז את חובות האגודה בגין מים וארנונה, כך שהתמיכה המשולמת בפועל היא קטנה בהרבה (ב- 2004 ,2005 ,2006  קוזז כמחצית סכום ההקצבה עקב חובות אלה).
בשנת 2004, לאחר חילופי ראשי העיר בקריית ביאליק, קיבלה העמותה מעיריה זו תמיכה סמלית בסכום של 4,000 ש"ח וסכום דומה ב - 2006 ,2005.

הכנסה ממסירת בע"ח
כנהוג בכל העמותות למען בע"ח בארץ ובעולם קבלת בעל חיים לאימוץ כרוכה בתשלום, המהווה אמצעי לכיסוי ההוצאות הרבות של בית המחסה על ההחזקה והטיפול בבעלי החיים:

עלות אימוץ כלב/ה בוגר/ת (מעורב/ת) כרוכה בתשלום של 400 ש"ח.
עלות אימוץ גור/ה (מעורב/ת עד גיל שלושה חודשים) כרוכה בתשלום של 250 ש"ח.
עלות אימוץ חתול/ה בוגרים / גורים כרוכה בתשלום של 200 ש"ח.